Matematik

Kurssidor i matematik 

Historiska problem

Srinivasa Ramanujan (1887-1920) – Han var en autodidaktisk (självlärd) matematiker som levde större delen av sitt liv i Indien under det brittiska styret. Under den senare delen av hans liv började han brevväxla med den brittiska professorn G.A Hardy. Ramanujan reste senare till Storbritannien och fick spendera tid på det prestigefyllda universitetet Cambridge. Tillsammans med Hardy kom Ramanujan fram till viktiga matematiska resultat.

Euklides (ca. 325 f.kr- ca. 265 f.kr) – Euklides var en grekisk matematiker som var verksam i Alexandria (nuvarande Egypten). Han skrev en av matematikens viktigaste böcker: Euklides Elementa. Den lägger ut de grundläggande talteoretiska och geometriska axiomen som matematiken sedan byggts upp på. Den innehåller flera viktiga bevis och matematiska samband som vi fortfarande använder idag när vi räknar.

Roliga problem

Maryam Mirzakhani (1977-2017) – Mirzakhani var den första kvinnan som vunnit den prestigefyllda Fieldsmedaljen 2014. Hon arbetade inom det matematiska fältet topologi som behandlar egenskaper hos geometriska kroppar och hur man kan forma olika geometriska kroppar.

Kurt Gödel (1906-1978) – Han var en matematiker och logiker som revolutionerade matematiken när han formulerade sina ofullständighetssatser 1931. Vad de säger är att inom varje logiskt system som bygger på axiom (antaganden) som till exempel vår matematik kommer det finnas satser som är sanna men inte bevisbara. Det finnas alltså matematiska sanningar som vi inte kan bevisa inom vår struktur för matematiken. Det här skapade stor debatt inom matematiken men idag accepterar man Gödels upptäckt.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) – Känd som en av de främsta matematikerna genom tiderna. Han var likt Euler oerhört produktiv och arbetade inom flera matematiska fält. Flera matematiska samband och principer är uppkallade efter Gauss. Bland annat Gausskurva som också är en normalfördelningskurva och Gausseliminering som är en metod för att lösa linjära ekvationssystem som man använder i det matematiska fältet linjär algebra.

Kända matematiker

Grigori Perelman (född 1966) – En rysk matematiker som löste ett av millennieproblemen, Poingarés  förmodan. Efter han löst problemet blev han tilldelad Fieldsmedaljen och en prissumma på 1 miljon dollar. Han tackade nej till både priset och prissumman. Efter det vet man inte vad Grigori Perelman gör. Man vet att han bor i St. Petersburg och att han antagligen inte arbetar som matematiker längre. Enligt vissa rykten plockar han mest svamp i de närliggande skogarna till St. Petersburg. Han liv finns beskrivet i boken The perfect rigor av Masha Gessen.

Leonhard Euler (1707-1783) – Han är en av världshistoriens mest produktiva matematiker. Han utvecklade och bidrog till skapandet av flera matematiska fält. Han skrev runt 900 böcker och artiklar i matematik samt fysik. Han är känd för bland annat den fantastiska matematiska konstanten e som approximeras till 2.7182. Han är också känd för Eulers identitet:

e^{\pi i}+1=0

Euler levde de sista åren av sitt liv som blind men lyckades ändå vara produktiv inom flera matematiska fält. 

Andrew Wiles (född 1953) – Han bevisade Fermats sats som hade formulerades på 1600-talet. 

  a^ {n}+b^{n}\neq c^{n}, n>2

Wiles såg problemet först som barn och bestämde sig för att han en dag skulle bevisa satsen. Det visade sig lättare sagt än gjort. Han tillbringade 8 år för att kunna bevisa satsen och gjorde det i hemlighet. 1993 presenterades hans bevis och 1995 accepterades beviset. Fermat hade således rätt i sin sats som han formulerade slarvigt i marginalen i en bok. Läs mer om Fermats sats här