Flexfredagar - Matematik 4

Flexfredag(torsdag) är en lektion där eleverna i grupp får göra uppgifter som sammanfattar en veckas arbete, ett moment, ett koncept eller ett helt kapitel i ett antal uppgifter. Tanken med gruppuppgifterna är att eleverna ska få förståelse för vad som varit centralt och vilka klassiska svårigheter som kan uppstå i uppgifter för det valda momentet.

2024