Matematik 1c

Erastothenes använde sig av solljus, trigonometri och likformighet för att räkna ut jordens omkrets. Ett genialiskt sätt. 

I kursen matematik 1c introduceras man till trigonometri. Trigonometri är en av de tidiga och fortfarande idag viktigaste redskapen för att kunna räkna på vinklar och sträckor i trianglar. Idag används bland annat trigonometri för att beräkna avstånd i universum, till exempel hur långt det är mellan jorden och närliggande stjärnor. Trigonometriska samband har varit känt för mänskligheten under lång tid och ett av de tidiga fantastiska resultaten inom matematik är när Erastothenes (200 f.kr) beräknade jordens omkrets med hjälp av trigonometri. Han var fel med enbart ett fåtal procent. 

Aryabhata (476-550) var en indisk matematiker och astronom som gjorde långa listor med värden för sinus och cosinus för olika vinklar. Idag kan vi definiera ett antal standardvinklar för sinus och cosinus med enkla uttryck samt att våra miniräknare är programmerade för att hitta värden för sinus och cosinus snabbt. Innan den tekniken var man beroende av listor för att kunna räkna med trigonometri, Aryabhatas listor var således jätteviktiga för att kunna göra beräkningar.