Matematik 3c

I kurs matematik 3c introduceras det som man kallar för matematisk analys med derivator, integraler och gränsvärden. Det fältet är väldigt viktigt för matematiken idag och även för fysiken på grund av att man kan lösa flera viktiga problem med hjälp av dess redskap. Isaac Newton (till vänster) tillsammans med Gottfried Leibniz var först med att utveckla den matematiska analysen på 1600-talet. Trots att de utvecklade liknande teorier gjorde de det oberoende av varandra. Idag används fortfarande matematik analys för att maximera, minimera eller stabilisera olika scenarier med hjälp av matematiska metoder som man lär sig i kursen 3c.