Om Mahifi

Mahifi är för elever på gymnasiet och högstadiet som vill ha material och uppgifter i matematik, historia och filosofi. 

Hemsidan är fylld med olika uppgifter, genomgångar, övningar och roliga fakta som kan vara användbara när man pluggar, planerar undervisning eller behöver material. 

Större delen av materialet på hemsidan är egenproducerat och får användas i utbildningssyfte av både lärare och elever. 

Jag som ligger bakom Mahifi heter Joakim Jideström. Jag är behörig ämneslärare i matematik, historia och filosofi. Jag tog ämneslärarexamen i historia och matematik 2020 på Göteborgs universitet och utökade sedan min behörighet under 2020-2021 med filosofi. Under min första tid som lärare har jag insett värdet i att dela med sig av material och göra det lättillgängligt för elever och kollegor. 

Jag har också insett glädjen i att producera eget material och har redan efter något år en stor bank med uppgifter och övningar som jag inte känner att jag behöver hålla för mig själv. Därför blev det väldigt praktiskt att skapa en egen hemsida där jag kunde samla allt material som jag producerat och samtidigt kunna göra det publikt.