Källövningar - Revolutionerna, 1800-talet och Imperialismen