1800-talet och Imperialismen

Landet Liberia 

Under Imperialismen var det många länder i Afrika som drabbades hårt av de imperialistiska makterna. Två länder säger man traditionellt att de inte landade under imperialistiskt styre, Etiopien och Liberia. Liberia är idag den näst äldsta självständiga staten på grund av sitt ickeinflytande av imperialistiska makter. Liberia skapades av den amerikanska intresseorganisationen ACS (American colonialzation society) som hade som intresse i att skicka tillbaka frigivna slavar till Afrika. Man kan tänka sig att det här beror på humanitära orsaker men primärt grundade det sig på oro för slavuppror i USA. Man organiserade därför med hjälp av bland annat privata donationer ett land i Västafrika där man tänkte att de frigivna slavarna kunde skickas tillbaka till. 1820 skickades de första skeppen över Atlanten. 1846 fick ACS stora ekonomiska problem som resulterade i att man inte längre kunde självständigt finansiera kolonin och fortsätta arbetet. Man kände sig därför tvungen att ropa ut den självständiga staten Liberia (namnet kommer från latinets liber som betyder frihet). Sedan blev de skonade från Imperialismen och idag finns fortfarande den lilla staten Libera kvar. Notera hur Liberias flagga också är starkt influerad av den amerikanska.