Genomgångar: Medeltiden och renässans

Utanför FN:s kontor i Wien finns ett monument som Iran skänkte till FN 2009. Monumentet föreställer 4 medeltida persiska intellektuella: Al-Razi som är känd för bland annat kemi och läkekonst. Ibn-Sina som bland annat skrev ett av de viktigaste böckerna i medicin under medeltiden nämligen Canon. Den var ett standardverk för läkare fram till 1700-talet i även Europa. Al-Biruni som var ett universalgeni som framförallt är känd numera för att ha gjort analyser och jämförelser av religioner och samhällen. Omar Khayyam blev känd i Europa för sina dikter som översattes under 1800-talet men han var också en framstående matematiker och astronom som bland annat visade på att ett år är ungefär 365.25 dagar. Han menade alltså att vi behövde införa skottår som vi fortfarande har idag. Det här synliggör hur många betydande tänkare som fanns i Mellanöstern och det Abbasidiska riket under Europas medeltid.