Upplysningen och revolutionernas tid

Revolutionen på Haiti

1791 bryter det ut ett slavuppror på den franska kolonin Saint-Dominque i Västindien. Med inspiration från den Franska revolutionen som bröt ut 1789 gjorde slavarna uppror mot sina kolonialherrar och krävde samma rättigheter och likheter inför lagen oavsett hudfärg. Slavupproret blev så framgångsrikt att man 1804 kunde utropa den Haitiska republiken som grundade sig på samma principer som den franska konstitutionen som skrevs under de inledande åren av Franska revolutionen. En ledande aktör i revolutionen var Francois Toussaint l’Ouverture som var en tidigare slav som blivit frigiven 1776. Han lyckades organisera och slå den franska makten vid flera tillfällen. Tyvärr dog I’Ouverture 1803 alltså året innan revolutionen kunde fullbordas. Men han hyllas fortfarande för sin insats i att bekämpa kolonialmakten och kriga för slavarnas rättigheter. Portrait of François Dominique Toussaint Louverture (1743-1803) in |  Barnebys