Boktips

Matematik

The Perfect Rigor – Masha Gessen

Fermats gåta – Simon Singh 

 

Historia

A history of world societies – Mckay 

Antiken – Susanne Carlsson m.fl

The house of wisdom – Jim Al Khalili 

Kinas historia – Hans Hägerdal 

Hypatia – Elisabeth Booth 

Folkmord – Klas-Göran Karlsson 

Filosofi i den islamiska världen – Peter Adamson

Antikens sju underverk – Allan Klynne 

 

Filosofi

Bokserien filosofi genom tiderna – Originaltexter från filosofer 

Filosofins historia – A.C Grayling 

Critical thinking – Tracy Bowell, Robert Cowan & Gary Kemp 

Jämlikhet eller prioritet – Derek Parfit

Moral och rationalitet – Derek Parfit 

En teori om rättvisa – John Rawls

Varför inte socialism – G.A Cohen 

Jämlikhet och pluralism – Michael Walzer

Anarki stat och utopi – Robert Nozick 

Övrigt

Tänka snabbt och långsamt – Daniel Kahneman 

Brus – Daniel Kahneman, Cass Sunstein & Oliver Sibony

Nudge – Richard Thaler & Cass Sunstein

Upplysning nu – Steven Pinker 

Öppen och sluten – Johan Norberg