Genomgångar: Andra världskriget och Kalla kriget

Ett konstigt rekord under Kalla kriget

Det är allmänt känt att USA och Sovjetunionen tävlade om det mesta under Kalla kriget. Det gällde krig, sport och vetenskapliga upptäckter. Ett lite annorlunda rekord som Sovjetunionen lyckades slå var att borra det djupaste hålet. Projektet som hette SG-3 hade som vetenskapligt syfte i att undersöka jorden struktur och eventuellt kunna utnyttja det för ens egna vinning. Man inledde att borra hålet 1970 och avslutade det i slutet av Sovjets tid 1989. Då hade man lyckats borra så långt som 12264 meter. Om man jämför med den djupaste naturliga platsen på jorden nämligen Marianergraven som är drygt 11000 meter så var det faktiskt det djupaste hålet på jorden. Man avslutade borrandet framförallt för att den faktiska temperaturen (180 grader) så långt ner i jorden var högre än vad man förväntat sig (100 grader) vilket försvårade processen. Idag är inte SG-3 det djupaste hålet längre då oljestaten Qatar lyckats borra ett djupare hål i syfte att finna olja.