Genomgångar: Forntiden och antiken

Även fast vi associerar Antiken med filosofi från Grekland hade ett annat land på andra sidan jorden lika levande filosofisk aktivitet. Ungefär 500 f.kr i Kina var landet splittrat i flera små stater och de utvecklade olika typer av filosofier. Man kallar den här tiden de hundra skolornas tid eftersom flera centrala filosofiska idéer formuleras under den här perioden till exempel Konfucianismen, Daoism och Legalismen. Konfucianismen och Legalismen skulle senare influera Kina på samma sätt som centrala idéer från Antikens Europa har influerat västerländsk kultur. Den kända kinesiska filosofen Konfucius (551 f.kr – 479 f.kr) är den första som formulerade den gyllene regeln på följande sätt: ”Det du själv inte vill att andra skall göra mot dig, ska du inte heller göra mot andra!” Han hade även andra idéer som vi idag ser som progressiva som att en ledare över ett land ska tjäna folket och att utbildning och övning är fundamentalt för att man ska bli en bra människa. Samtidigt kan man kritisera Konfucius för att ha en för patriarkal samhällssyn som säkerligen influerat det kinesiska samhället än idag.